Tag: เว็บดูหนัง

Recent Post

รีวิวเรื่อง David Byrne’s American Utopia

“ American Utopia ของ David Byrne ” เป็นการแสดงออกถึงค

ภาพยนตร์ The Shining (1980) เดอะไชนิง โรงแรมผีนรก

The Shining (1980) เรื่องย่อ อดีตครูและนักบำบัด